รางวัลแห่งความสำเร็จ

“ปตท.สผ.ได้รับรางวัลThe Asset Corporate Governance Awards ประจำปี 2553”

1 มี.ค. 2554


ปตท.สผ. ได้รับรางวัล The Asset Corporate Governance Platinum Award for All-Round Excellence (การเงิน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์) ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง เพื่อยกย่องบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม มีการดูแลสังคมและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล