รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล SAA Awards for Listed Companies ประจำปี 2554 จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

30 ม.ค. 2555


คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ได้รับรางวัล SAA Awards for Listed Companies ประจำปี 2554 สาขาผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดทรัพยากร จากคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่สมาคมฯ จัดมอบรางวัลให้ผู้บริหารจดทะเบียน 3 ระดับ คือ CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องความสามารถในการบริหารบริษัทขนาดใหญ่ จนประสบความสำเร็จ