รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล 2nd Asian Excellence Recognition Awards 2012

30 มี.ค. 2555

คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล 2nd Asian Excellence Recognition Awards 2012 จากนิตยาสาร Corporate Governance Asia ณ โรงแรม Renaissance Harbour View เมืองฮ่องกง

นิตยาสาร Corporate Governance Aisa จัดรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น