รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล "Prestigious Platinum Corporate Award" จากนิตยสาร The Asset

12 มี.ค. 2556


คุณพรทิพย์ อุยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี เป็นตัวแทน ปตท.สผ..เข้ารับรางวัล Prestigious Platinum Corporate Award จากนิตยสาร The Asset ณ เมืองฮ่องกง

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความสำเร็จและความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน การบริหารจัดการ บรรษัทภิบาล นักลงทุนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม