รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล PTT Group “Center of Excellence Award 2013”

24 มิ.ย. 2556


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นตัวแทน ปตท.สผ. เข้ารับรางวัล PTT Group “Center of Excellence Award 2013” จากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีนี้ PTT Opex ได้มอบรางวัล“Center of Excellence Award ประจำปี 2556” ให้กับ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 2 ด้าน คือ

ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE)