รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับต้น โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2556

15 พ.ย. 2556


นายงามเกียรติ์ วังศ์พัชราภรณ์ ผู้จัดการฐานสนับสนุนและพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับต้น ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2556 จากนายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะบริษัทที่ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานต่อเนื่อง กว่า 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน