รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล BG Group’s Gold Hard Hat Award

5 ก.พ. 2559


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพลศักดิ์ อภิวัฒนลังการ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนงานปฏิบัติการผลิต โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล BG Group’s Gold Hard Hat Award จากนายอดัมส์ ปริ๊นซ์ (ที่1 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท บีจี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด จากการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโครงการบงกช ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. การมอบรางวัลจัดขึ้น ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

รางวัล BG Group’s Gold Hard Hat Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน