รางวัลแห่งความสำเร็จ

Best under a Billion

4 พ.ย. 2546

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล Best Under a Billion, Forbes Global’s 200 Best Small Companies for 2003 จากนิตยสาร Forbes Global ซึ่งมอบให้แก่บริษัทมหาชนดีเด่นที่มีผลกำไร รายได้และยอดขายสูง รวมทั้งมีอนาคตทางธุรกิจที่ดี โดยได้คัดเลือกจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก