รางวัลแห่งความสำเร็จ

Best Managed Companies in Thailand

1 เม.ย. 2544

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล one of the "Best Managed Companies" in Thailand โดย FinanceAsia Magazine