รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2552

26 มี.ค. 2553


หุ้นกู้ปตท.สผ. จำนวน 40,000 ล้านบาท ที่ได้ออกและเสนอขายไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ได้รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Bond Awards 2009) ประเภท “Deal of the Year Award” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตราสารหนี้ดีเด่นที่มีความเด่นชัดในทุกๆ ด้าน ทั้งความสร้างสรรค์ ความโปร่งใสของข้อมูล ความสำเร็จและมูลค่าที่ออกเสนอขาย จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA