รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2560

11 ส.ค. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 32 บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 จากบริษัท FTSE Russell จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดัชนีลงทุนชั้นนำระดับโลก

บริษัท FTSE Russell จำกัด ได้จัดทำ FTSE4Good Emerging Index ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเป็นดัชนี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)