รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับ 3 รางวัล สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (SHE Award) ระดับยอดเยี่ยม

14 ก.ย. 2559

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวรานนท์ หล้าพระบาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) และนายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง (ประเทศไทย) เป็นตัวแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้ารับ 3 รางวัล สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (SHE Award) ใน 3 โครงการ ได้แก่ แหล่งก๊าซการบงกชใต้  โครงการเอส 1 และโครงการสินภูฮ่อม จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงาน SHE Award ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

รางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Award ถูกจัดขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน) เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม