ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

18 ก.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. ประจำปี 2557

16 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ฉลอง 25 ปีการลงทุนในเมียนมาร์ ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของไทยและเมียนมาร์

15 ก.ย. 57

ปตท.สผ. เปิดตัวโครงการ PTTEP TEENERGY CAMP

12 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI)

11 ก.ย. 57

ปตท.สผ. รับ 2 รางวัล จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ฮ่องกง

09 ก.ย. 57

ปตท.สผ. เปิดรับเด็กมัธยมใจรักษ์ธรรมชาติ ร่วม PTTEP TEENERGY CAMP รู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่

04 ก.ย. 57

ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดงาน IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference ครั้งที่ 10

 

09 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ชวนน้อง ม.ปลาย เข้าค่าย PTTEP TEENERGY CAMP

22 ส.ค. 57

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ร่วมกิจกรรม 2014 PTTEP GREEN UP

 

 

08 ก.ย. 57

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

02 ก.ย. 57

การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

22 ส.ค. 57

กรรมการลาออก

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม