ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

24 ก.ค. 57

ปตท.สผ. แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2557

18 ก.ค. 57

ปตท.สผ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ ณ เมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก

15 ก.ค. 57

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทกลุ่มทรัพยากร” จากนิตยสารการเงินการธนาคาร 7 ปีซ้อน

09 ก.ค. 57

ปตท.สผ. ร่วมมือ Dompet Dhuafa จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษาในอินโดนีเซีย

26 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

04 เม.ย. 57

ปตท.สผ. ขยายการลงทุนครั้งแรกในบราซิล เข้าร่วมทุนสำรวจปิโตรเลียมน้ำลึก 4 แปลง

24 พ.ค. 55

ปตท.สผ. ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก

 

04 ก.ค. 57

คณะนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ร่วมเรียนรู้คุณค่ามรดกโลกเขาใหญ่ กับ ปตท.สผ.

24 มิ.ย. 57

คณะผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ร่วมกิจกรรม PTTEP GREEN UP ณ บางกะเจ้า

30 พ.ค. 57

พนักงานสายงานกฎหมาย ร่วมกิจกรรมย้ายกล้าไม้ที่บางกะเจ้า

 

 

24 ก.ค. 57

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2557

24 ก.ค. 57

งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557

23 ก.ค. 57

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

22 ก.ค. 57

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

02 ก.ค. 57

การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม