ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

21 ม.ค. 58

ปตท.สผ. รับ 2 รางวัลจากนิตยสาร IR Magazine ณ ประเทศสิงคโปร์

16 ม.ค. 58

ปตท.สผ. รับรางวัล Charta Peduli 2014 จากโครงการฟรีคลินิกเพื่อชุมชนในอินโดนีเซีย

26 ธ.ค. 57

ปตท.สผ. บริจาค 1.4 ล้านบาทแก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จากกิจกรรม Fit Firm Fun with EP SPIRIT ของพนักงาน

18 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

 

24 ธ.ค. 57

ปตท.สผ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิจัยนกเงือก ในงานรับรางวัล “คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 6”

 

 

06 ม.ค. 58

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

26 ธ.ค. 57

การปิดบริษัท PTT FLNG Limited

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม