ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

03 มี.ค. 58

ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม จาก IAA Awards for Listed Companies 2014

27 ก.พ. 58

นายกรัฐมนตรีมอบโล่แสดงความยินดีแก่ ปตท.สผ. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

03 ก.พ. 58

ปตท.สผ. รับประกาศนียบัตรความสำเร็จของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกฯ (T-VER)

29 ม.ค. 58

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2557 พร้อมแผนงานรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันปี 2558

18 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

 

11 ก.พ. 58

ปตท.สผ. ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา

 

 

25 ก.พ. 58

การเลือกตั้งกรรมการ

20 ก.พ. 58

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

17 ก.พ. 58

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม

03 ก.พ. 58

การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม